• .........

  จอง เท่า ไร

  ลด เท่า นั้น 
   

  - - - - - - - - - -

    
    

   เพราะความใกล้ชิด สานสร้างสายใยแห่งมิตร
   ความผูกพัน ก่อเกิดเป็นความอบอุ่น
   สัมผัสความสุขแท้จริงของชิวิต ภายใต้สังคมขนาดย่อม
   เริ่มต้นแค่ 2.99 ล้านบาท


   ที่บ้านบุญนิมิต บนถนนนิมิตใหม่
   ที่ๆ ความรู้สึกดีๆ พร้อมมีให้คุณทุกวัน โดยไม่จำกัด